Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Theo đó, 2 bên sẽ phát huy thế mạnh của nhau và hướng đến mục tiêu chung:
1. Hợp tác xây dựng mới và triển khai các chương trình, hoạt động và sự kiện nhằm phát triển cộng đồng khởi nghiệp;
2. Chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, thông tin cho nhau nhằm phục vụ các chương trình, hoạt động và sự kiện phát triển cộng đồng khởi nghiệp;
3. Hai bên được sử dụng thương hiệu của nhau trong các hoạt động truyền thông liên quan đến các chương trình, hoạt động và sự kiện mà hai bên có hợp tác;
Với thế mạnh nguồn lực chất lượng cao của ĐHQG-HCM, ITP đã và đang tập trung thúc đẩy, đổi mới và phát triển mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Cùng với sự hợp tác với FPT Ventures – một quỹ đầu tư mới hình thành của một tập đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực CNTT –TT sẽ tạo thêm những giá trị mới hỗ trợ cho các Startup trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.